Midt-norsk Betong Verdal

Midt-Norsk Betong Verdal er produsent og leverandør av betongprodukter og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål.

Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.