Mestertak AS

MESTER TAK AS er en fristilt tak-entreprenør som ikke er tilknyttet noen spesiell produsent. Vi står derfor fritt til å velge produkter ut fra kundens ønsker og takets utforming. Vår kontoradresse er i Verdal, men vi opererer i hele Nord-Trøndelag og har ansatte med base i Namdalen og i Steinkjer.

Vi er 17 ansatte; 13 håndverkere og 4 i administrasjonen.

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER: • Tekking og isolering av tak, herunder listetekking • Membrantekking på parkeringsplasser, broer, uteplasser og terrasser • Radonsperre • Gummiduk, membran for vanntetting og landbruk • Serviceavtaler med besiktigelse og årlig kontroll/vedlikehold • Konsulenttjenester tak, tilstandsvurderinger, skadetakst, vedlikeholdsbudsjett