VIPsenteret får ny drakt

I januar starter et omfattende ombyggingsarbeid der 5.000 av VIPsenterets 7.500 kvadratmeter skal fornyes for 50 millioner kroner. Målet er å løfte det gode innovasjon og utviklingsorientert miljøet i VIPsenteret til nye høyder. – Vi ønsker å legge til rette for at samhandling mellom bedrifter kan oppstå i enda større grad, sier daglig leder Knut […]

HR Prosjekt på plass i VIPsenteret

HR Prosjekt AS har i løpet av sommeren flyttet inn i VIPsenteret. Begrunnelsen for å etablere seg i VIPsenteret var at de ønsket å bli en del av at et større kompetansemiljø og at beliggenheten er veldig sentral i aksen Stjørdal – Steinkjer.                       Les […]

Samhandler for en tryggere industripark

27 representanter for bedrifter i Verdal industripark var onsdag 18. oktober samlet til beredskapsdag i VIP-senteret. Hensikten med fagdagen var primært å kartlegge den faktiske sikkerhet- og beredskapssituasjonen i industriparken, samt diskutere mulige forbedringstiltak. Fagdagen er kommet i stand på initiativ fra Verdal kommune og Verdal næringsforum, og etter responsen å dømme blir det flere […]