Innherred renovasjon IKS

 Russerveien 10, 7650 Verdal

 74075210

 [email protected]

 www.ir.nt.no

Innherred Renovasjon er ISO 14001 godkjent og har følgende Miljøpolitikk. Bedriftens ressurser skal forvaltes på en samfunnsmessig og miljømessig forsvarlig måte. Våre aktiviteter skal foregå med minst mulig skade på mennesker, miljøet og materielle verdier. Våre aktiviteter skal på alle områder operere i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bedriftens miljøutfordringer skal løses ved nært samarbeid mellom ledelse, ansatte, myndigheter og andre interesserte.
Med vårt miljøstyringssystem skal vi styrke vår miljøprofil utad gjennom kontinuerlig miljøforbedringer. Vi vil at våre abonnenter, leverandører og kunder skal gjøre en miljøinnsats derfor må vi også selv være bevisst på dette området. Ved kjøp av tjenester og materiell skal miljømessige hensyn tillegges vesentlig vekt.
Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap (iks) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik.
Selskapet eier også Retura IR AS som driver med transport og behandling av avfall og Bruktbo Renovasjonsservice AS som driver med ombruk.