Front Eiendomsutvikling AS

Front Eiendomsutvikling AS ble stiftet i 2001.
Selskapet har som målsetting å komme tidlig inn i prosjektfasen for å bidra med regulering og utvikling av leilighetsbygg og næringsbygg.
Selskapet har i 2013 ca 200 leiligheter under utvikling og utbygging sammen med andre interessenter.