Fosdalen AS

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 74 12 30 60

E-post: [email protected]

Nettside: www.fosdalen.no

Fosdalen Industrier AS ble etablert i 1988 som heleid datterselskap av Fosdalen Bergverk AS og er lokalisert i Malm i indre del av Trondheimsfjorden. Bedriften ligger ved et større industriområde med tilgang til kai. Ved etablering var selskapets strategi å videreføre morselskapets virksomhet innenfor verkstedindustrien med hovedvekt på utvikling og leveranse av spesialutstyr til tunelboring.

Fra 1996 supplerte bedriften med et forretningsområde innenfor fabrikasjon av stålbruer.

Selskapet har i flere år hatt rammeavtale med Kværner Verdal AS som har stor ordrereserve med en horisont over flere år. Denne rammeavtalen er fornyet inneværende år. Selskapet har også en samarbeidsavtale med AS Delprodukt som er et verksted med kjerneområde innenfor maskinering og som har investert i markedets mest moderne maskineringsteknologi. Strategien til selskapet  framover er å satse innen områdene stålbruer, herunder gittterristkonsept for mindre bruer, underleveranser on-/offshore, Klappvingen snøskjær samt utleie av personell til skipsverft og verkstedindustrien.

Selskapet driver også med bemanning av håndverkere til industrien.