ELprosjekt Trøndelag AS

Adresse: Neptunvn. 6, 7652 Verdal

Telefon: 483 19 600

E-post: [email protected]

Nettside: www.elprosjekt-trondelag.no

ELprosjekt Trøndelag er medlem av rådgivende ingeniørers forening MRIF, og har spesialkompetanse innenfor elkraftanlegg, teletekniske installasjoner, indirekte belysning i kontorer, utomhusanlegg, mv.

Vi deltar i prosjektingsgrupper eller som enkeltstående rådgiver i byggeprosjekter, og tar på oss oppdrag over hele landet.

Vi prosjekterer:

Elkraftanlegg Teletekniske installasjoner
 • Generelle anlegg
 • Forsyningsanlegg
 • Fordelingsanlegg
 • Belysningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Driftstekniske anlegg
 • Generelle anlegg
 • Bedriftskommunikasjon
 • Telefonanlegg
 • Alarm- og signalanlegg
 • Lyd- og bildeanlegg
 • Automatisering (SD-anlegg)
Andre installasjoner Utomhusanlegg
 • Reservekraft
 • Heisanlegg
 • Takheisanlegg
 • Utomhus belysningsanlegg