Ørin Sør

På Ørin Sør er det tilgjengelig ca 90 da industrareal som bortfestes av Verdal kommune.

Orin_sor_areal