Verdal Industripark omfatter 160 bedrifter som til sammen sysselsetter 3 600 personer og hadde en samlet omsetning på over kr 8 milliarder i 2012.

Verdal Industripark ligger i Nord-Trøndelag omlag 90 km nord for Trondheim.
Reisetiden til/fra Trondheim lufthavn Værnes er under èn time. Området har direkte adgang til E6, jernbane og sjø.