Bring Cargo AS

Bring Cargo AS skal tilby alle former for transport- og tilhørende logistikktjenester av tørrlast og temperaturregulert last som markedet etterspør. Produktene skal være markedsrettet, ha høy kvalitet og være bransjeledende for det enkelte område. IT- og dataløsninger skal være markedsrettede og blant de mest avanserte i bransjen for det enkelte produktområde. I fremføringen vil det bli benyttet alle typer transportmidler tilpasset markedets ulike behov. Selskapet skal operere både nasjonalt og internasjonalt.

Nor-cargo Nor-cargo.JPG2

Kontaktinformasjon:
AdresseHamnevegen 8, 7652 Verdal
Telefon+47 74 07 03 90
E-postbjorn.sundal@bringlogistics.no
Nettstedwww.bring.no