Advokat Camilla Hagen

Advokat Camilla Hagen AS består av tre medarbeidere. Hovedtyngden av deres oppdragsgivere er fra Trøndelag, men bistår også klienter fra andre deler av landet. De bistår både privatpersoner og små – og mellomstore bedrifter.

De arbeider med en rekke ulike rettsområder og har særlig kompetanse på saker innenfor kontraktsrett, barnevern, barne- og familierett og strafferett.

De har ulik bakgrunn og kompetanse som samlet gir de et bredt erfaringsgrunnlag.

Camilla bilde