Verdal Industripark omfatter 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3 100 personer og hadde en samlet omsetning på over kr 6 milliarder i 2014.

Verdal Industripark ligger i Nord-Trøndelag omlag 90 km nord for Trondheim.
Reisetiden til/fra Trondheim lufthavn Værnes er under èn time. Området har direkte adgang til E6, jernbane og sjø.

Videopresentasjon av Verdal Industripark