Verdal Industripark omfatter 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 2 800 personer og hadde en samlet omsetning på over kr 7  milliarder i 2015.

Verdal Industripark ligger i Nord-Trøndelag omlag 90 km nord for Trondheim.
Reisetiden til/fra Trondheim lufthavn Værnes er under èn time. Området har direkte adgang til E6, jernbane og sjø.

Videopresentasjon av Verdal Industripark